sacs2Pinsos URSA S.L. som una empresa dedicada a la fabricació i comercialització de pinsos compostos principalment destinats al bestiar boví i oví, tant de carn com de llet.

Les nostres instal·lacions (fàbrica i oficines) estan ubicades a la població d'Anglesola, a la província de Lleida, on hi som presents des de fa més de 30 anys.

Tanmateix, fa uns anys que ens hem implicat en la comercialització nacional i exportació de vedells i xais, vius o en canal.

Darrerament hem col·laborat de manera directa en l'exportació de bestiar viu (oví i boví) al nord d'Àfrica. Avui dia estem dedicant una bona part dels nostres esforços a consolidar aquest projecte, tant necessari, d'altra banda, per al sector.